aanbod

WIJ GELOVEN IN DEZE JONGEREN EN ZIJN VAN MENING DAT EENIEDER EEN (VERBORGEN) TALENT HEEFT DIE ALLEEN GEACTIVEERD MOET WORDEN. ONZE KRACHT BEVINDT ZICH IN HET SNEL KUNNEN SCHAKELEN MET ANDERE PARTIJEN ZOALS DE GEMEENTEN, RECLASSERING, LEERPLICHT, SCHOLEN OF ANDERE HULPVERLENERS WAAR DE JONGEREN MEE TE MAKEN HEBBEN. DAARNAAST DENKEN WE OUT OF THE BOX EN BLIJVEN WE IN ZICHT EN BETROKKEN BIJ EEN UITHUISPLAATSING OF WANNEER ÉÉN VAN ONZE JONGEREN VERDACHT WORDEN VAN EEN STRAFBAAR FEIT EN DAARDOOR VAST KOMEN TE ZITTEN. ONS DOEL IS OM BINNEN EEN TIJDSBESTEK VAN 18 MAANDEN DE JONGEREN TE ONDERSTEUNEN BIJ HET VINDEN VAN WAT BIJ HEN PAST IN DE VORM VAN EEN OPLEIDING, WERK, HOBBY’S EN DIT TE BUNDELEN IN EEN PRODUCTIEF DAGSCHEMA. INDIEN DIT GEREALISEERD KAN WORDEN, DAN BEVINDT DE JONGEN ZICH IN DE ACTIVERINGSFASE EN KUNNEN WE OP EEN VOLDANE MANIER DE CASUS AFRONDEN. – AMBULANTE ONDERSTEUNING 18+ – AMBULANTE JEUGDHULP – OUDER- EN GEZINSONDERSTEUNING – FORENSISCH AMBULANTE BEGELEIDING