Buddycoachtraject +

Naast de vastloper hebben we ook de vastloper+. Voor deze jongens geldt het buddycoachtraject+. Dit traject is ontwikkeld voor jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie en/of een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd hebben gekregen. In deze fase worden we ingezet door de jeugdreclassering of de gemeente en wordt deze jongen op een intensieve manier begeleid om op een pragmatische wijze te werken aan resocialisatie. Het eerste doel dat we in deze fase opnemen is het voorkomen van recidive oftewel het afstand houden van de criminaliteit. In de beginfase is het essentieel om aan een vertrouwensband te werken. Daarnaast zetten we de jongen in zijn kracht en onderzoeken we waar hij zijn kwaliteiten liggen.