De trajecten

Buddycoachtraject

Wij vinden dat elke vastloper een kans verdient om wat van zijn leven te maken en daarom hebben wij voor deze jongens het buddycoachtraject in het leven geroepen. In deze fase bevinden we ons in het voortraject. Dit wil zeggen dat we deze jongens optimaal begeleiden op een preventieve manier, opdat zij een gestructureerd dagprogramma hebben en geen delict zullen plegen. Om dit te realiseren, werken we aan een vertrouwensband en kijken we samen naar wat zij willen bereiken in de toekomst. Vervolgens gaan we planmatig deze doelen formuleren en kijken we samen naar wat we nodig hebben om deze doelen succesvol te behalen.

Buddycoachtraject+

Naast de vastloper hebben we ook de vastloper +. Dit zijn jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie en/of een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd hebben gekregen. In deze fase worden we soms ingezet door de reclassering of de gemeente en worden deze jongens op een intensieve manier begeleidt om op een pragmatische wijze te werken aan resocialisatie. Voor deze jongens geldt het buddycoachtraject+. Het eerste doel dat we in deze fase opnemen is het voorkomen van recidive oftewel het wegblijven van het criminele leventje. In de beginfase is het ook essentieel om aan een vertrouwensband te werken en te kijken naar wat de jongens wel kunnen.

Buddycoach parallel traject

Het parallel traject is in het leven geroepen na de jarenlange ervaring van de buddy coach binnen de jeugdgevangenis. Hier zag hij vele jongeren vastlopen vanaf het moment dat deze jongeren weer uitstroomden of weer terugkeerden naar de wijk waar ze zijn opgegroeid. Het traject is bedoeld om “van binnen naar buiten’ te werken. Het parrallel traject kan vanuit de gemeente waar de jongere woont worden aangevraagd en tevens is het mogelijk vanuit de organisatie waar cliënt zich op dat moment bevind

Kom met ons in contact

Onze
contact gegevens:

Aziz Akhath & Abdou Al Quahlaoui

info@buddycoach.nl

Aziz Akhath | 06-26110494

Abdou Al Quahlaoui | 06-11955672