Doelgroep

WE LEVEN IN EEN TIJD WAARIN DE JONGEREN VAAK HET ONDERWERP VAN DE DAG ZIJN. ER WORDT EEN VERWACHTINGSPATROON GESCHETST WAARIN DEZE JONGENS WORDEN OPGEDRAGEN OM HUN SCHOOL AF TE MAKEN, WEG TE BLIJVEN VAN CRIMINELE ZAKEN EN TE GAAN WERKEN VOOR HUN GELD. ECHTER IS DIT NIET VOOR IEDEREEN HAALBAAR. SOMMIGE JONGEREN HEBBEN MOEITE MET SCHOOLPRESENTIE OF HET VASTHOUDEN AAN EEN BAAN. DEZE JONGENS NOEMEN WIJ DE VASTLOPERS. DIT ZIJN JONGEREN DIE VAAK WEL WILLEN, MAAR DOOR EEN OBSTAKEL NIET KUNNEN.