Preventief buddytraject

Elke vastloper verdient een kans om wat van zijn leven te maken en daar kunnen wij deze jongens bij ondersteunen door middel van het buddycoachtraject. In deze fase bevinden we ons in het voortraject en richten we ons op preventie. Dit wil zeggen dat we de jongen optimaal begeleiden, opdat hij een gestructureerd dagprogramma heeft en ter voorkoming van het plegen van een delict. Om dit te realiseren, werken we aan het opbouwen van een vertrouwensband en verkennen we samen met de jongen wat hij wil bereiken in de toekomst. Vervolgens formuleren we planmatig de gestelde doelen en kijken we samen naar wat er nodig is om deze doelen succesvol te behalen