TRAJECTEN

WE BIEDEN DRIE TRAJECTEN AAN: HET PREVENTIEF BUDDYCOACH TRAJECT, HET BUDDYCOACH TRAJECT+ MET ALS DOEL HET RECIDIVERISICO VERLAGEN EN “VAN BINNEN NAAR BUITEN WERKEN” DOOR MIDDEL VAN HET BUDDYCOACH PARALLEL TRAJECT. HIERONDER EEN TOELICHTING PER TRAJECT.

Preventief buddycoach traject

Buddycoach parallel traject

Buddycoach
traject +